top of page

Indy Leva

Ďalší z našej série fotenia je Indy Leva,

každým dňom sa viac a viac povahou a vzhľadom podobá na svoju maminku Helen z Rozkvetu.

69 views

Recent Posts

See All
bottom of page