top of page

Tak už sme tu


Vrh A - narodili sme sa 18.3.2017. Je nás päť. Traja chlapci a dve dievčatá. Voláme sa Angelo, Alan, Alex, Ayla a Anika. Sme zdravé veselé a veľmi zvedavé.

10 views

Recent Posts

See All
bottom of page